Regulamin

§1 Regulamin ogólny.
1.Każdy Gracz zarejestrowany na serwerze i blogu ma obowiązek przestrzegania regulaminów.
2.Każda zarejestrowana, nie łamiąca regulaminu osoba ma prawo do gry na naszym serwerze oraz korzystania z forum.
3.Wszystkie błędy gry należy zgłaszać członkom Administracji.
4.Zabrania się używania modów/programów/tekstur które w znacznym stopniu ułatwiają rozgrywkę.
5.Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera
6.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
7.Obowiązują ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy socjalne

§2 Regulamin gry.
1.Na serwerze jeden gracz może posiadać 1 działkę na danej mapie.
2.Zakaz przeklinania oraz ubliżania innym graczom,
3.Zakaz spamowania,
4.Zakaz reklamowania innych serwerów (przykładowo, podawanie adresów IP, nazw itp.),
5.Nie popieramy griefowania/kradzieży,
6.Zakaz używania cheatów oraz modyfikacji na serwerze. ( optifine, Rei minimap itd.. są dozwolone ),
7.Zakaz wykorzystywania bugów gry,
8.Handel z graczami odbywa się na własne ryzyko,
9.Zakaz tworzenie warpów w niebezpiecznych miejscach (np.: w lawie, na dużej wysokości gdzie gracz po upadku/zalaniu ginie),
10.Zakaz podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości przez nieuprawnionych graczy.),
11.Zakazane są: nękanie innych graczy oraz groźby nie związane z grą,
12.Zakaz latania oraz używania magicznego dywanu (/mc) na arenach (areny pvp), na całym świecie pvp oraz podczas eventów,
13.Zakaz pisania nagminnych próśb do administracji o itemy, teleportacje do innych graczy oraz o tworzenie warpów,
13.Zakaz nadużywania dużych liter (Caps Lock),
13.Admin ma zawsze racje.

§3 Obowiązki
1.Każdy kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego w skardze na forum lub pisząc do członka administracji w trakcie gry.
2.Każdy gracz wiedzący o istnieniu błędu gry/pluginu ma obowiązek zgłosić to natychmiast do członka administracji w grze lub na forum, ZAWSZE poprzez chat prywatny (komenda /msg w grze lub Prywatna Wiadomość na forum),
3.Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia administracji,
4.Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu,
5.Każdy gracz może korzystać z jednego konta (multikonta będą banowane),

§4 Zasady użytkowników z kontem VIP

1. ViP SuperViP są to konta PREMIUM na naszym serwerze. Każdy gracz ma prawo je zakupić i żaden gracz nie jest do tego zmuszany.
2. Za kupno konta ViP SuperViP gracz dostaje specjalne przywileje i komendy które ułatwią mu grę na serwerze.
3. Vip nie może przekazywac/udostępniać własnych przedmiotów innym graczom, nawet po utracie rangi, jest to zabronione. VIP nie będzie działał na szkodę serwera oraz innych graczy.
Karą jest utrata konta VIP, a nawet ban konta.
4. Zakaz używania przywileju *GameMode* tam gdzie jest zabroniony. Np. walki pvp, survival games.
Karą jest utrata konta VIP.
5. Konto VIP/SVIP działa na okres 30 dni. Po tym czasie automatycznie są wyłączane.
6. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu użytkownik może utracić status Vip/SVip.
7. Koszt usługi jest jednorazowy. Nie ma możliwości zrezygnowania z usługi po jej zamówieniu.

§5 Postanowienia końcowe

1. Prośby oraz Skargi mogą zostać odrzucone bez podania powodu,
2. Zakaz propagowania faszyzmu, rasizmu oraz treści erotycznych,
3. Każdy członek administracji ma prawo do usunięcia budowli niecenzuralnych (np.: swastyka),
4. Nie zastosowanie się do regulaminu skutkuje wydaleniem osobnika z serwera na czas bliżej nieokreślony,
5. Wszystkie kary wymierzane są według nieokreślonego taryfikatora.